l 41º 15'40 N    L 001º 55'20 E

AVÍS LEGAL


GENERAL
L'ús de l'espai web de Portginesta.com està regit per les següents condicions:

DRETS I COPYRIGHT
Els continguts de l'espai web portginesta.com estan protegits per les lleis de copyright i trademark. No està permesa la publicació, reproducció, manipulació ni l'ús públic de cap tipus de contingut de l'espai web sense l'autorització prèvia i per escrit de Port Ginesta S.A. Fora de l'ús individual, la reproducció, total o parcial, dels continguts d'aquest espai web està terminantment prohibida. El permís per a l'ús individual no permet la incorporació dels continguts en cap publicació, treball o projecte, ni la còpia en discs durs o suports electrònics de cap tipus ni qualsevol altre ús de l'espai web sense previ consentiment escrit per part de Port Ginesta S.A.

ÚS
Port Ginesta S.A es reserva el dret de retirar l'espai web Portginesta.com en el moment que consideri oportú sense cap advertència prèvia. No obstant, Port Ginesta S.A. procurarà avisar amb temps als usuaris de la web abans de retirar-la temporal o permanentment.

ENLLAÇOS
Port Ginesta S.A. es reserva el dret de prohibir la connexió externa des d'altre espai web o entitat equivalent a la informació i material gràfic de Portginesta.com. Tot enllaç connectat a la informació o material gràfic d'aquest espai web haurà d'indicar clarament a Portginesta.com com a destí final de l'enllaç.

DADES IDENTIFICATIVES
Les dades identificatives del responsable de la web de Port Ginesta són les que figuren a continuació:
- Port Ginesta S.A
- NIF: A-08594988
- Port Ginesta, Edifici de Capitania.
- Les Botigues de Sitges - Sitges
- Barcelona - www.portginesta.com
- info@portginesta.com

Inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, tom 4226, llibre 3562 de la secció 2ª de societats, foli 1, full 44752 inscripció primera.
AENOR EMPRESA REGISTRADA UNE-EN ISO 9001 - ER–0414/2015 AENOR SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS 18001 - SST–013/2015 AENOR GESTIÓN AMBIENTAL UNE-EN ISO 14001 – GA-2007/0491 EMAS GESTIÓ AMBIENTAL VERIFICADA E-CAT – 000249 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM MIEMBRO DE A.C.P.E.T.
info@portginesta.com / tel. +34 93664 3661 / +34 677 527 009
FacebookInstagramYoutube