l 41º 15'40 N    L 001º 55'20 E

AVÍS LEGAL


GENERAL

L'ús de l'espai web de Portginesta.com està regit per les condicions establertes al nostre document "POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIO DE DADES". Feu clic aquí per obtenir la versió més recent d'aquest document.

DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives del responsable de la web de Port Ginesta són les que figuren a continuació:
- Port Ginesta S.A
- CIF: A-08594988
- Port Ginesta, Edifici de Capitania.
- Les Botigues de Sitges - Sitges
- Barcelona - www.portginesta.com
- info@portginesta.com

Inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, tom 4226, llibre 3562 de la secció 2ª de societats, foli 1, full 44752 inscripció primera.
AENOR EMPRESA REGISTRADA UNE-EN ISO 9001 - ER–0414/2015 AENOR SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS 18001 - SST–013/2015 AENOR GESTIÓN AMBIENTAL UNE-EN ISO 14001 – GA-2007/0491 EMAS GESTIÓ AMBIENTAL VERIFICADA E-CAT – 000249 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM MIEMBRO DE A.C.P.E.T.
info@portginesta.com / tel. +34 93664 3661 / +34 677 527 008
FacebookInstagramYoutube