MEDIAMBIENT I QUALITAT

Declaració Ambiental

En data 25 de Juliol es va realitzar l’Auditoria 1er seguiment del nostre Sistema de Gestió Ambiental, certificat en EMAS i ISO 14001 amb resultat d’avaluació conforme.

AENOR ens va validar en data 4 de Setembre, la Declaració Ambiental 2013 de Port Ginesta, segons el Reglament Europeo (CE) nº 1221/2009.

Aquesta declaració estarà en breu disponible per a la seva consulta, a la nostra pàgina web i a les nostres oficines de Capitania.

Bandera Blava

El passat 5 de Setembre vam rebre una felicitació per part del President de ADEAC, el Sr. José R. Sánchez Moro, per haver obtingut el guardó de la Bandera Blava i ser mereixedors d’aquest important reconeixement de qualitat mediambiental, atorgat als Ports Esportius i Platges de Catalunya per l’esforç de millorar i oferir als nostres usuaris el millor servei possible, així com la perseverança de conscienciar i educar d’un ús racional i sostenible del mar, amb campanyes d’educació ambiental creatives i innovadores.