Política de PORT GINESTA

La societat actual i l’entorn natural en que es troba situat el port, requereixen una eficaç gestió per tal de millorar la qualitat dels nostres serveis, així com garantir la màxima protecció del nostre equip humà i del medi ambient. Tots els qui formem part de PORT GINESTA, socis, Junta Directiva i treballadors som conscients d’aquesta responsabilitat, i volem manifestar públicament que tenim implantat un sistema de gestió de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, basat en les normes ISO 9001, ISO 14001/EMAS i ISO 45001.

Per aquest motiu, ens comprometem a:

 • Complir amb la legislació vigent, i d’altres requisits subscrits i, a més, anar més enllà d’aquestes exigències.
 • Desenvolupar millores en el nostre treball diari per tal de contribuir a la protecció del medi ambient al desenvolupament sostenible.
 • Proporcionar condicions de treballs segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball i la seguretat, fomentant la consulta i participació dels treballadors.
 • Satisfer les necessitats dels usuaris del port.
 • Dotar de recursos suficients per tal de mantenir el nostre compromís.

Per tal d’assolir aquest repte, seguim els següents principis:

 • Controlar i minimitzar els impactes ambientals, prenent les mesures adients per tal de ser cada dia més
 • Vetllar, fomentar i controlar l’ús raonable i equilibrat dels recursos naturals.
 • Capacitar de forma permanent a totes aquelles persones implicades en el desenvolupament de l’activitat del port, formant, informant i sensibilitzant en matèria de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció de l’entorn, a fi d’aconseguir persones més responsables, competents i
 • Tenir en compta en la millora continua de les nostres activitats tots els grups d’interès del port: usuaris, treballadors, locals i veïns del port, proveïdors, administració i comunitat de
 • Adoptar el compromís per eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut en el treball integrant-lo en tots els nostres mètodes i procediments.
 • Donar suport continu als usuaris del port, proporcionant un servei rigorós i atenent de forma ràpida i eficaç les seves demandes, incloses les queixes i reclamacions.
 • Definir, establir i revisar objectius de millora coherents amb les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès i d’acord amb el context en que ens trobem.

Descarregar Política de Port Ginesta