PORT GINESTA s’adhereix i recolza a l’ACPET a la posta en marxa d’un projecte per la coordinació d’activitats empresarials als ports associats

L’Associació Catalana de Port Esportius i Turístics (ACPET) ha aprovat en Assemblea General extraordinària, celebrada el passat dimecres al Consorci el Far de Barcelona, la posta en marxa d’un projecte per coordinar les activitats empresarials de tots els seus ports associats amb l’objectiu d’augmentar els recursos de gestió per la CAE, centralitzar els esforços i la feina corresponent, i unificar així els processos relacionats mitjançant una gestió global dels mateixos.

L’ACPET amb aquest projecte te com a objectiu facilitar totes les gestions tant burocràtiques com de seguretat a tots els seus associats centralitzant-ho tot a través de la seva pàgina web (www.acpet.es), aconseguint una gestió global que faciliti als ports la feina i asseguri el compliment legal de tots els tràmits necessaris tant a nivell qualitatiu com de seguretat.

La web de l’ACPET disposarà d’un nou apartat on els propis industrials podran realitzar els tràmits necessaris per donar-se d’alta i facilitar tota la documentació necessària entre d’altres funcions, que després seran corroborades i validades per una empresa contractada específicament per aquesta activitat.

Assamblea ACPET Assamblea ACPET 2 Assamblea ACPET 3