BUTLLETI OFICIAL DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PORTS ESPORTIUS I TURISTICS – PORT NEWS Nº 119 FEBRER 2019