A V Í S – N O T I C I A

OBRES AL PASSEIG MARÍTIM  – PORT GINESTA

Obres al Passeig Marítim de les Botigues de Sitges, realitzades per l’Ajuntament.

Inici d’obres NOVEMBRE-2014

Finalització obres prevista MARÇ-2015

Accés del túnel sota la via TANCAT.

Únic accés a PORT GINESTA a través del passeig Marítim de Castelldefels.

BARCELONA-PORT GINESTA

Autopista C-32 sortida 44 – direcció platges – Pssg. Marítim Castelldefels.

Autopista C-32 sortida 42 – s’ha de donar la volta a la rotonda de Rap Penat i seguir la senyalització d’obres per accedir al Pssg. Marítim.

Autovia C-31- sortida Castelldefels platja per accedir al Pssg. Marítim.

Comarcal 245 – seguir senyalització d’obres per accedir al Pssg. Marítim.

TARRAGONA-PORT GINESTA

Autopista C-32 – seguir senyalització per accedir al Pssg Marítim.

Comarcal 245- seguir senyalització d’obres per accedir al Pssg. Marítim.

OBRAS TUNEL (cartel1)  OBRAS TUNEL 3OBRAS TUNEL (carretera)