ESCOLA NÀUTICA CASTELLDEFELS
Ubicat al local 102 del port, la Escola Nàutica Castelldefels ofereix classes de titulacions nàutiques (llicencia de navegació, patró de navegació bàsica, patró d’embarcacions d’esbarjo, patró d’Iot, Capità de d’Iot.)

També tenen una flotilla d’embarcacions per fer xàrter.

Podeu contactar amb ells al e-mail: info@escolanauticacastelldefels.com

Pàgina WEB: http://www.escolanauticacastelldefels.com/