HIVERNADA D’EMBARCACIONS A PORT GINESTA

SERVEI D’HIVERNADA D’EMBARCACIONS
Un any més oferim als nostres armadors la possibilitat d’hibernar la seva embarcació en sec a les nostres instal·lacions acondicionades per aquest ús.
Igualment els hi recordem la possibilitat d’emmagatzemar la seva embarcació auxiliar o moto d’aigua a l’Àrea d’hivernada durant els mesos d’hivern.
No deixi de consultar a les nostres oficines les ofertes d’estades en sec per la seva embarcació i/o auxiliar.

WINTER STORAGE AREA IN PORT GINESTA
One more year we offer to our ship owners, the possibility to storage theirs boats in our dry dock prepare for this use.
We also remind you of the possibility to storing your auxiliary boat or jet ski in the Winter Storage Area during the winter season.
Do not hesitate in consulting our offices for dry boat offers for your boat and/or auxiliary.