Servei d’hibernatge d’embarcacions a Port Ginesta

Un any més oferim als nostres armadors la possibilitat d’hibernar la seva embarcació en sec a les nostres instal·lacions condicionades per aquest ús.

Igualment  us recordem la possibilitat d’emmagatzemar la vostra embarcació auxiliar o moto d’aigua  a l’Àrea d’hibernatge durant els mesos d’hivern.

No deixi de consultar a les nostres oficines  les ofertes d’estades en sec  per la vostra embarcació i/o auxiliar.


Servicio de hibernaje de embarcaciones en Port Ginesta

Un año más ofrecemos a nuestros armadores la posibilidad de hibernar su embarcación en seco en nuestras instalaciones acondicionadas para este uso.

Igualmente os recordamos la posibilidad de almacenar su embarcación auxiliar o moto de agua en el área de hibernaje durante los meses de invierno.

No deje de consultar en nuestras oficinas las ofertas de estancias en seco para su embarcación y / o auxiliar.


Winter storage service in Port Ginesta

One more year we offer our ship owners the possibility of storage their boat in our drydock put up for this use.

We also remind you of the possibility of storing your auxiliary boat or jet ski in the Winter Storage Area during the winter months.

Do not hesitate in consulting our offices for dry boat offers for your boat and / or auxiliary.